Det skall bli nytt golv i köket
Nya ackumulatortanken på plats