Hund med koja gjord av knäppetält
ANTAGNINGSKRAV
Utbildning av Försvarsmaktshund sker vid lokala brukshundklubbar över hela landet.Speciellt utbildade instruktörer leder utbildningen och det är också dessa som avgör hundarnas lämplighet för utbildning.Hunden skall vara tillgänglig,arbetsvillig och ha förmåga att koppla av.Därutöver krävs att hunden är vädertålig,skottfast och att den har godkänd status på höftleder och armbågar.Eftersom hunden skall verka tillsammans med personal i ett förband måste den också kunna hanteras av och samarbeta med främmande människor.Hundens lämplighet konstateras vid ett lämplighetsprov.
Äntligen har det börjat hända saker på hundsidan för oss i Västmanland
Busan och jag har varit med på följande övningar där hundtjänst har ingått
Förbandsutbildning 2 Aros bataljon 23-24 sept
Förbandsutbildning insats den 6-8 okt
Krigsförbandsövning Östra Aros den21-22 okt
Krigsförbandsövning Västmanlands- o Upplands insatskompanier 16-19 nov

År 2007

16-19 febr har busan o jag varit på övning i Transportskydd mycket givande
Deltagarna i kursen Stridsteknik hund 1-3 juni i Enköping
Busan i skogen under hösten 07 någonstans i Strängnäs vid 481 insats kfö